გამოგონებები

Antimicrobial Activity of Poly(ester urea) Electrospun Fibers Loaded with Bacteriophages – www.mdpi.com/2079-6439/6/2/33/htm

Google.com/patents/WO2008121895A1

1. Bioabsorbable elastomeric polymer networks, cross-linkers and methods of use

imgf000087_0001

2. Complex Formation Study Between Bacteriophages and Synthetic Cationic Polymer

1381702_943136375715805_2058623109459698456_n

3. ბაქტერიოფაგების ადსორბცია/დესორბციის შესწავლა წვრილდისპერსულ
კალციუმ- და მაგნიუმკარბონატების ფხვნილებზე

4. L–ლიზინის ბენზილის ეთერის შემცველი თანაპოლიესტერამიდების ბიოდეგრადაცია

5. თერმო- და ფოტორეაქტიული ოლიგოამიდოეთერაკრილატების მიღება  ბის-(-ფენილალანინ/ -ლეიცინ)-­a,w- ალკილენდიეთერების საფუძველზე

imgf000088_0001

6.  უჯერ/ნაჯერი პოლიესტერამიდების FA/825/75-Phe-6 ფოტოშეკერვა და მექანიკური თვისებები