ჩემი წინაპრების ნაკვალევზე

ჭუმბურიძეების გვარი გვხვდება მე-16 საუკუნიდან. უმეტესწილად ისინი საეკლესიო მცველები არიან, მაგრამ ხშირად გვხვდებიან აზნაურებიც. იმერეთის თავადთა და აზნაურთა საოჯახო სიაში, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებშია შედგენილი და დამტკიცებულია რუსეთის იმპერატორის მიერ 1850 წელს, შეტანილია აზნაურ ჭუმბურიძეთა 18 ოჯახი 107 სულის რაოდენობით