ბიოგრაფია (CV)

გიორგი ჭუმბურიძე

დაბ. თარიღი: 08 აპრილი, 1980წ.  პირ.# 01013009844

განათლება:

2011-2015 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი.

თემა: “ბაქტერიოფაგების გაწმენდის ნანო ტექნოლოგია და ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევა”

2003-2005  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრანტი. ქიმიური და ბიოლოგიური ფაკულტეტი.  სპეციალობით:  ბიოსამედიცინო პოლიმერების ტექნოლოგია. ხარისხი: მაგისტრი

2002-2003  კიევის ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიოქიმიის ფაკულტეტი.
სპეციალობით: ტექნიკური მიკრობიოლოგია.

2002-2003  კიევის “ნიუეიჯლაბი”, სტაჟიორი, ვებ პროგრამირების ენები: PHP/MYSQL/JQUERY/CSS/HTML/JAVASCRIPT/

1997-2001  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრი. ქიმიური და ბიოლოგიური ფაკულტეტი.  სპეციალობით: სამადუღრე წარმოების ქიმია და ტექნოლოგია. ხარისხი: ბაკალავრი

1986-1997 ქ. თბილისის ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელობის 178-ე საჯარო სკოლა

სამუშაო გამოცდილება:

·         2003-2015   ბიოსამედიცინო პოლიმერების კვლევითი ცენტრი, მეცნიერ-მუშაკი

·          2004-2008  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, უფროსი ლაბორანტი

·          2003-2004   კიევის “ნიუეიჯლაბის” – ვებ პროგრამისტი

·          2015   ა/ო “კოორდინაცია” , დამფუძნებელი

·          2015   შპს “მანი მუვერსი” , საორგანიზაციო კომისიის წევრი

·          2015   “ქიმია ხვალ” , საორგანიზაციო კომისიის წევრი

·          2010-2015   შპს “გეთ ჯი” , დირექტორი

·          2013-2015   შპს “ტაობაო” , დამფუძნებელი

·          2008-2010  შპს “ინტერეს ჯი” , დირექტორი

 

მიღწევები:

ორი გამოგონების და ამერიკული პატენტის მფლობელი

მონაწილე და გამარჯვებული საუნივერსიტეტო, რესპუბლიკური და საგანმანათლებლო კონფერენციებისა ქიმიასა და პოლიმერულ მეცნიერებებში.

მონაწილე და გამარჯვებული აშშ სამოქლაქო კვლევისა და განვითარების ფონდის რამოდენიმე გრანტის.

რესპუბლიკური ოლიმპიადის გამარჯვებული ქიმიაში.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: ძალიან ბევრი და თავად პროგრამისტი 🙂

ენები

ინგლისური (კარგად),

რუსული (კარგად),

ქართული (მშობლიური)